O firmie

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. w Świeciu powstało w wyniku przekształceń dokonywanych w polskim drogownictwie. Ostateczny kształt otrzymało w 1999 roku po przekształceniu w spółkę pracowniczą z kapitałem zakładowym 940 000. Większość udziałów Spółki posiadają jej pracownicy.

Dzięki ciągłym inwestycjom (2007 zakup nowej wytwórni mas bitumicznych, 2010 uruchomienie bazy w Grudziądzu, 2015 przeniesienie wytwórni emulsji asfaltowych do Kozłowa),udoskonalaniu produkcji oraz dostosowywaniu do ciągle zmieniających się warunków, mamy mocną pozycję na lokalnym rynku. Do stałych odbiorców naszych usług należą m. in.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, Gmina Miasto Grudziądz, Starostwo Powiatowe Świecie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

czytaj wiecejPBDiM-2008